Skip to main content

Rent senter

Trivsel har inngått avtale med Antidoping Norge og skal gjennom deres antidopingprogram bidra til å forebygge doping og sikre et rent treningsmiljø. Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt.

Som en del av programmet alle treningssenterets medlemmer signere en standardavtale der senterets antidopingpolicy fremkommer.